< < < < Vitajte_ na_ stránkach_ SOŠ_ Tisovec;_ Dnes_ je_ ,_ > > > >
¤ O našej škole 

¤ Zamestnanci školy

¤ Študijné odbory

¤ Vnútroškolské
  dokumenty

¤ Zoznam
  absolventov

¤ Maturitné skúšky

¤ Prijímacie skúšky

¤ Napíšte nám

¤ Tisovec - mestečko
  pod Hradovou

¤ Internetová
  žiacka knižka

¤ Fotoalbum

¤ Register zmlúv
  faktúr, objednávokNovinky:

 - Zmena názvu školy Stredná odborná 
   škola TISOVEC a s tým spojené
   nové atraktívne študijné odbory

Ponúkané odbory od 1.9.2010:
- 2675600 elektrotechnika - 6324600 manažment regionálneho cestovného ruchu - 34474 grafik digitálnych médií
webmaster: © admin@sostisovec.eu--------------------------------------- aktualizované: 28.03.2012

Ponuka práce na pozíciu: učiteľ odborných ekonomických predmetov.

Kritéria pre prímanie žiakov v školskom roku 2012/2013.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011
Správa ŠI o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011
Video prezentácia školy
[CNW:Counter] 
 
Ste návštevník číslo
celkom hlasovalo:

Stránka je optimalizovaná pre grafický štandard 1024 x 768 pixelov.

klikni tu pre otvorenie
lokalizuj školu
Stredná odborná škola
T i s o v e c